Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
393 Strengthening the capacity for change in tourism in the Western Balkans - the construction of competencies for quality management of heritage tourism
392 KATUN Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma
Istraživački01-05-201530-09-2017Glavni cilj projekta KATUN je da se obezbedi baza znanja za održivost planinske poljoprivrede i da se poboljša konkurentnost, očuva važan dio kulturnog nasleđa ruralnih područja i poja agroturizam na katunima, kao specifičnim podrucju, za dalji društveno-ekonomski razvoj na crnogorskim planinama . Detaljni ciljevi : Znanje i prenos inovacija i to u poljoprivredi i agro- turizamu doprinosi razvoju društva zasnovanog na znanju ; Generisati preduzetništvo u planinskoj multifunkcionalnoj poljoprivredi i obezbjediti siroku korist ; Dosticie novi nivo održive zaštite kulturnog nasljeđa i njegovo uvodjenje u kompanije modernih poljoprivrednih i turističkih tendencijama ; Demonstrirati interdisciplinarni i multidisciplinarni istraživački pristup intenzivnom saradnjom BTF, HIM i FTHM ; Prodrijeti ERA u održiv način baziranoj nadugoročnoj kooperacije sa postojećim i novim međunarodnim partnerima.
391 Nutricionistički i sigurnosni aspekti hrane kao element unapređenja turističke i ugostiteljske djelatnosti
Istraživački31-03-201731-12-2018Bilaterala Hrvatska
390 Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla u funkciji razvoja turizma
Istraživački01-01-201601-01-2018Bilaterala Srbija
389 Study on Tourism Environmental Carrying Capacity
Istraživački01-01-201201-01-2014Bilaterala Kina
388 ISIT Inteligentni sistemi i Inovacije u Turizmu
Istraživački01-01-201301-01-2015Bilaterala Hrvatska Teme istraživanja je vezane za realizaciju poticanja korištenja inteligentnih sustava i inovacija u turizmu. Iako turistička preduzeća korištenjem inovacija i inteligentnih sustava maksimaliziraju svoju konkurentnost na domaćem, ali i globalnom tržištu, dosadašnja istraživanja pokazala su kako hrvatska i crnogorska preduzeća ne koriste u dovoljnoj mjeri navedene alate. Članovi istraživačkog tima u prethodnom istraživanju formirali su bazu podataka o korištenju navedenih alata od strane hrvatskih i crnogorskih preduzeća. U radu će se, korištenjem navedene baze podataka, istražiti profili hrvatskih i crnogorskih turističkih preduzeća s obzirom na načine, svrhu i ciljeve korištenja inovacija i inteligentnih sustava. Rezultat projekta bit će izrada konkretnih preporuka za povećanje konkurentnosti turističkih preduzeća korištenjem inovacija i inteligetntnih sustava.