Filozofski fakultet, 30.03.2020

Interaktivna nastava - predavanja 2.04.2020 23:03Poštovani studenti,

Predavanje planirano za VIII sedmicu nastave (2. aprila 2020) predstavlja nastavak ključnih tema u okviru nastavnog pristupa Kooperativno učenje:

- Osnovni modeli organizacione strukture rada u kooperativnom učenju

- Uloge učenika u kooperativnom učenju, nivoi učeničke kooperacije

- Uloge nastavnika u kooperativnom učenju

- Faze realizacije kooperativnog učenja

- Praćenje i procjene učeničkih postignuća u kooperativnom učenju.

Literatura:

- Milić S. (2008): Savremeni obrazovni sistemi, UCG, Podgorica, str. 124-138; 165-170.

- Milić S. (2004): Kooperativno učenje, ZUNS, Podgorica, str. 3-23; 81-153.

S poštovanjem,

S. Gvozdenović

 

Broj posjeta : 130