Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
981 Erasmus+ Mikrokrediti zasnovani na MOOC-u za profesionalni razvoj nastavnika CRED4TEACH FF2023-2026
470 Erasmus+ Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju SAI FF2019-2022
542 Erasmus+ Nastavi da se usavršavaš! KEY FF2019-2022
543 Erasmus+ Evolucija akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka BESTSDI FF2016-2019
115 Ostalo Filozofski fakultet tempus projekta Filozofski fakultet tempus projekta. FF2015-2015
112 Ostalo Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke FF2015-2015
111 Ostalo Ministarstvo kulture Ministarstvo kulture FF2015-2015
110 Ostalo Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska FF2015-2015
109 Ostalo Projekat za razvoj preduz. Projekat za razvoj preduz. FF2015-2015
545 Tempus Osnivanje magistarskih studija inkluzivnog obrazovanja FOSFIM FF2012-2015
546 Ministarstvo nauke CG Efekti reformskih promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori FF2012-2014
547 Ministarstvo nauke CG Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalističkom periodu (Crna Gora – Rusija 1990-2012) FF2012-2014
548 Ministarstvo nauke CG Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije - odnos nacionalnog, evropskog i globalnog FF2012-2014
108 UNICEF Studentski volonterizam- od segregacije do kvalitetne integracije romskih učenika SVQIRS FF2011-2017