Filozofski fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
470 Ostalo Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju SAI FF01-06-2019-01-06-2022
115 Ostalo Filozofski fakultet tempus projekta projekti Filozofski fakultet tempus projekta projekti FF01-01-2015-31-12-2015
112 Ostalo Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke FF01-01-2015-31-12-2015
111 Ostalo Ministarstvo kulture Ministarstvo kulture FF01-01-2015-31-12-2015
110 Ostalo Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska FF01-01-2015-31-12-2015
109 Ostalo projekat za razvoj preduz. projekat za razvoj preduz. FF01-01-2015-31-12-2015
108 Ostalo Proj.za obrazovanje Roma Proj.za obrazovanje Roma FF01-01-2015-31-12-2015