Filozofski fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
470 SAI Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju Peković Sanja
Vučković Dijana
Vukčević Jovana
Blečić Marijana
Institucionalni01-06-201901-06-2022Nosilac projekta je Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, dok je partner International Institute for Research and Action on Academic Fraud and Plagiarism – University of Geneva (Univerzitet u Ženevi).
115 Filozofski fakultet tempus projekta projekti Filozofski fakultet tempus projekta projekti Barović Goran
01-01-201531-12-2015
112 Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke Barović Goran
01-01-201531-12-2015
111 Ministarstvo kulture Ministarstvo kulture Barović Goran
01-01-201531-12-2015
110 Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska Barović Goran
01-01-201531-12-2015
109 projekat za razvoj preduz. projekat za razvoj preduz. Barović Goran
01-01-201531-12-2015
108 Proj.za obrazovanje Roma Proj.za obrazovanje Roma Barović Goran
01-01-201531-12-2015