Ekonomski fakultet, 25.03.2020

Nastavni materijal u sedmici 23.03.-27.03.2020. godine - 25.03.2020 11:30Za ovu nedelju je predviđena lekcija 3.7. Skale za kvantifikovanje odnosa parova alternativa i 3.8. Evaluacija skala za kvantifikovanje odnosa parova alternativa.

Upućujem vas na proučavanje materijala koji ste dobili u elektronskoj formi, a odnosi se na navedene lekcije.

Broj posjeta : 61