Ekonomski fakultet, 05.05.2020

Nastavni materijal u sedmici 04.05. do 08.05.2020. godine - 05.05.2020 11:57Za ovu sedmicu predviđeno je da obrađujemo lekciju Analitički hijerarhijski proces.

Upućujem vas na proučavanje materijala iz ove oblasti koji ste dobili elektronskim putem.

Broj posjeta : 78