Ekonomski fakultet, 04.05.2018

Termin popravnog kolokvijuma - 04.05.2018 14:34Popravni kolokvijum iz predmeta Poslovno odlucivanje, odrzace se 08.05.2018. godine u 11.45.