Prirodno-matematički fakultet, 26.03.2019

Odbrana domaćeg zadatkaDomaći zadatak se brani 2. aprila u sali 210 po sljećem rasporedu:

1. grupa sa početkom u 9:15 sati, studenti sa rednim brojem projekta <=11

2. grupa sa početkom u 10:15 sati, studenti sa rednim brojem projekta <=21

3. grupa sa početkom u 11:15 sati, ostali studenti