Prirodno-matematički fakultet, 20.12.2018

SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA ZA POLAGANJE II KOLOKVIJUMAFIZIOLOGIJA BILJAKA - II KOLOKVIJUM -21. 12. 2018.

1. Kenan Preljevic 14/16

2.

3. Ilinka Alorić 10/16

4. Dijana Caušević 12/16

5. Ana Agramović 25/16

6. Jaramaz Marijana 37/14

7.  Subotic Marija 29/14

8. Božović Katarina 43 /16 

9. Stanic Emilija 29/16 

10. Marina Vučinić 29/15

11. Marković Milena 15/14

12. , Milić Nikolina 30/14

13. Milena Otović, 24/16

14. Magdalena Đurašković

15. Ermina Rujovic 27 /13

16. Ostojić Anđela

17. Marina Šoškić

18. Isidora Maras

19. Milena Otovic

20. Jelena Vukasovic

21. Milica Janjušević 10/15

22. Sabina Djokovic

23. Bogdan Vulanovic 32/13

24. Azra Tahirović 37/16

25. Nikolina Djurnic 39/15

26

27.

28.

29.

30.

31.

32.