Prirodno-matematički fakultet, 13.02.2019

Teme seminarskih radova i rok za prijavu temeOdštampani spisak sa temama će biti istaknut na vratima kabineta 110.

Teme se prezentuju u usmenoj formi, u terminu predavanja.

Prijavu obaviti tokom naredne dvije radne sedmice, zaključno sa 1.martom. 

 

TEME SEMINARSKIH RADOVA I TERMIN ZA USMENU PREZENTACIJU:

Tema

Student

Porodice Alismataceae i Hydrocharitaceae – III radna sedmica

 

Porodice Lemnaceae i Potamogetonaceae – III radna sedmica

 

Porodice Colchicaceae i Liliaceae - III radna sedmica

 

Porodice Amaryllidaceae i Iridaceae- III radna sedmica

 

Porodica Orchidaceae- IV radna sedmica

 

Porodica Poaceae - V radna sedmica

 

Porodica Cyperaceae- V radna sedmica

 

Porodica Juncaceae- V radna sedmica

 

Porodica Ranunuclaceae- VI radna sedmica

 

Porodice Ranunculaceae i Papaveraceae- VI radna sedmica

 

Porodica Caryophyllaceae- VI radna sedmica

 

Porodice Chenopodiaceae i Amaranthaceae- VIII sedmica

 

Porodica Cucurbitaceae- VIII radna sedmica

 

Porodica Fabaceae (rodovi Trifolium, Medicago,Lathyrus, Vicia)- VIII radna sedmica

 

Porodica Fabaceae (rodovi sa andreceumom A(10))- VIII radna sedmica

 

Porodica Fagaceae- IX radna sedmica

 

Porodica Betulaceae- IX radna sedmica

 

Porodica Rosaceae (potporodice Rosoideaei Sporoideae)- IX radna sedmica

 

Porodica Rosaceae (potporodice Maloideae i Prunoideae)- IX radna sedmica

 

Porodica Brassicaceae (rodovi sa plodovima tipa komuške)- X radna sedmica

 

Porodica Brassicaceae (rodovi sa plodovima tipa komuščice)- X radna sedmica

 

Porodica Malvaceae- X radna sedmica

 

Porodica Geraniaceae- X radna sedmica

 

Porodica Ericaceae- XI radna sedmica

 

Porodica Lamiaceae- XI radna sedmica

 

Porodica Boraginaceae- XI radna sedmica

 

Porodica Rubiaceae- XI radna sedmica

 

Porodica Apiaceae- XI radna sedmica

 

Porodica Scrophulariaceae- XIII radna semica

 

Porodica Solanaceae- XIII radna sedmica

 

Porodica Campanulaceae- XIII radna sedmica

 

Porodica Asteraceae (Liguliflorae)- XIII radna sedmica

 

Porodica Asteraceae (Tubuliflorae)- XIII radna sedmica