Prirodno-matematički fakultet, 09.05.2019

Satnica provjera znanjaKolokvijum će početi u 8h 30min, u predavaoni A3.

Test će uslijediti odmah po završetku kolokvijuma.  

Broj posjeta : 173