Prirodno-matematički fakultet, 11.08.2019

Prijava za polaganje ispita u septembarskog roku - prvi terminU septembarskom roku studentima se nudi mogućnost da osim završnog ispita polažu i kolokvijume. 

Prvi rok će se održati 30. avgusta, s tim što je termin za predaju herbarijuma 29. avgust, 8.45min, lab. 101. 

Prijavu za polaganje u prvom terminu obaviti putem mejla 27. i 28. avgusta. 

U prijavi navesti provjere znanja koje se planiraju polagati: samo završni ispit, prvi kolokvijum i završni ispit, oba kolokvijuma i završn ispit. 

Broj posjeta : 285