Prirodno-matematički fakultet, 07.09.2019

Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku drugi terminPrijavu za polaganje ispita u drugom terminu obaviti 10. i 11. septembra na mejl: danijela.stesevic@ucg.ac.me ili danijela.denist@gmail.com 

U prijavi navesti koje provjere znanja se polažu: samo završni ispit, 1. kolokvijum i završni ispit, 2. kolokvijum i završni ispit, oba kolokvijuma i završni ispit. 

Termin za predaju herbarske zbirke je četvrtak 12. septembar u 8.45minuta, lab. 101. 

Ispit će se održati u 13. septembra sa početkom u 9h, u sali A3, s tim što će se prvo polagati kolokvijumi i teorijski dio završnog ispita, a herbar odmah po završetku. 

Broj posjeta : 218