Prirodno-matematički fakultet, 16.09.2020

Satnica ispita i termin preuzimanja herbarske zbirkeIspit će početi u 9h, u sali A3 ili A4, čemu će uslijediti odgovaranje herbarijua u lab. 101.  

Herbarska zbirka Arama Muratovića nije zadovoljila uslov prolaznosti. Zbirku preuzeti u 9h 10min u lab. 101.  

Broj posjeta : 68