Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 31.08.2017

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok)REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ

ITALIJANSKOG JEZIKA II

(DRUGI STRANI JEZIK)

 

 

Barzut Daria                          1

Đurović Anđela                       5

Gojnić Marija                         6

Jabučanin Ksenija                 10

Medenica Drago                     4

Merdović Anđela                     4

Moračanin Bojana                   4

Radoman Jelena                    7.5

Samardžić Vidak                     9.5

Šćekić Nataša                        3.5

 

 

SVI TESTOVI (UZ DODATNA OBJAŠNJENJA) BIĆE STUDENTIMA DATI NA UVID NA DAN POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA.