Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 14.09.2017

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok)Prezime i ime

Prisustvo nastavi

Aktivnosti i domaći zadaci

Kolokvijum

Tokom semestra

Na ispitu

Predlog ocjene

Barzut Daria

5.25

0.5

10.5

16.25

/

/

Đurović Anđela

3

0

10.5

13.5

/

/

Gojnić Marija

4.5

2

28

34.5

24

E

Jabučanin Ksenija

2.5

1

22

25.5

25

E

Medenica Drago

0

/

14

14

/

/

Merdović Anđela

3.25

1.5

13.5

18.25

31.75

E

Moračanin Bojana

0

/

10

10

/

/

Radoman Jelena

3

0

16.5

19.5

31.5

E

Samardžić Vidak

5.75

2

20.5

28.25

22.75

E

Šćekić Nataša

2.5

1.5

13

17

33

E