Prirodno-matematički fakultet, 28.05.2018

rezultati II kolokvijuma - 28.05.2018 16:32Maksimalan broj bodova je 50

Zorica Golubić 45

Belma Šestović 20

Miljana Vuković 25

Jovana Kapa 45

Ana Ćetković 0

Milica Dajević 40

Kristina Drebnickaя 45

Jana Iković 45

Jovana Bošković 40

Hasan Adžiablahović 40

Andrijana Lekić 35

Pekić Valentina 0

Popović Marija 30

Perović Saša 40