Ekonomski fakultet, 15.02.2019

Teme za prezentacijeTeme za prezentaciju (10 poena) mogu se izabrati isključivo u ponedjeljak, 18.02. u terminu časova vježbi.