Ekonomski fakultet, 17.01.2019

Obavjestenje - 17.01.2019 11:33Završni ispit iz predmeta OPERACIONA ISTRAŽIVANJA će se održati 18.01.2019. godine po sledećem rasporedu:

- u 08:00h - studenti sa neparnim brojem indeksa, sala 001

- u 08:45h - studenti sa parnim brojem indeksa, sala 001

U sale u kojima se održava završni ispit NIJE DOZVOLJENO UNOŠENJE MOBILNIH TELEFONA kao ni drugih elektronskih uređaja.