Ekonomski fakultet, 24.05.2017

MENADŽMENT U TURIZMU - Raspored ispita, nastave i konsultacijaObavjestenje o dodatnom roku za usmeni

Dodatni rok za studente koji nisu položili usmeni dio ispita je srijeda 31.05. u 11h, kabinet 118.