Ekonomski fakultet, 30.01.2018

Raspored polaganja popravnog završnog ispita - 30.01.2018 11:41Popravni zavrsni ispit iz predmeta MIKROEKONOMIJA će se održati 31.01.2018. godine po sledećem rasporedu:

- u 08:00h - studenti sa neparnim brojem indeksa, sala 001

- u 09:30h - studenti sa parnim brojem indeksa, sala 001

U sale u kojima se održava zavrsni ispit NIJE DOZVOLJENO UNOŠENJE MOBILNIH TELEFONA kao ni drugih elektronskih uređaja.