Ekonomski fakultet, 26.02.2018

osnovi teorije igara- 26.02.2018 09:43Studenti koji nisu izabrali temu za seminarski rad iz izbornog predmeta Osnovi terije igara, treba da se jave predmetnom nastavniku, na e-mail rakocevic@ac.me.