Ekonomski fakultet

Predavanje profesora King Tianpinga
Predavanje profesora King Tianpinga

Gostujuće online predavanje profesora Kong Tianpinga na temu: ”Ekonomska tranzicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi: Pouke i refleksija" (Economic Transition in Central and Eastern Europe: Lessons and Reflection) biće održano u sklopu Erasmus+ projekta Jean Monnet Centar izvrsnosti.                       

Profesor Kong radi za Institut za evropske studije, koji je dio Kineske akademije društvenih nauka. Predaje u Školi za međunarodne odnose na Univerzitetu Kineske akademije društvenih nauka. Član je Akademskog vijeća 16+1 Think-tank mreže, i član Međunarodnog akademskog savjeta Kine-CEE instituta u Budimpešti.

Njegova istraživačka polja obuhvataju studije iz centralne i istočne Evrope, ekonomije u tranziciji, uporednu analizu ekonomija u tranziciji i međunarodnu politiku.

Predavanje za studente master studija biće održano u okviru predmeta Globalizacija i ekonomska politka, u utorak 18.05. sa početkom u 17 časova, dok će za studente osnovnih studija, u sklopu predmeta Međunarodna ekonomija, predavanje biti u petak 20. maja, sa početkom u 11 časova.

Dokumenti

Broj posjeta : 144