Anketa - istraživanje stava studenata Univerziteta Crne Gore o mekim vještinama

24.06.2022


Anketa - istraživanje stava studenata Univerziteta Crne Gore o mekim vještinama

Poštovane koleginice i kolege,

Istraživači sa Ekonomskog fakulteta sprovode istraživanje koje ima za cilj da ispita kakav je odnos tržišta rada Crne Gore prema mekim vještinama.

Ovo istraživanje je veoma važno zbog toga što su najnovije analize tržišta rada pokazale da poslodavci više cijene i traže kandidate koji imaju unaprijeđen set mekih vještina u odnosu na kandidate koji nisu radili na usavršavanju ovih vještina, ali imaju visoku prosječnu ocjenu na studijama i veliki broj obuka kojima su radili na razvoju tehničkih veština. Poslodavci smatraju da su meke vještine ključne za uspjeh u obavljanju posla i podizanju poslovne kulture, koja je sama po sebi ključna za uspjeh kompanije.

Кako bismo omogućili da svi student imaju jednaku mogućnost da učestvuju u istraživanju, pripremili smo onlajn anketu kojoj možete da pristupite putem sledećeg linka: https://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/1137063849/

Vaši stavovi i ocjene koje budete iznijeli našoj anekti biće anonimni.

Meke vještine, poznate i kao nekognitivne vještine, predstavljaju skup svih osobina, odnosno karakternih crta koje svako od nas posjeduje, a koje određuju način na koji mislimo, osjećamo i način na koji se ponašamo. Meke vještine determinišu našu reakciju u određenoj situaciji, naše stavove, kao i mogućnost i kvalitet interkacije sa drugim ljudima. Za razliku od kognitivnih, odnosno tehničkih vještina, koje se stiču formalnim obrazovanjem, meke vještine se ne mogu izmjeriti niti lako usavršiti. One se mogu razvijati i unapređivati tokom cijelog života, ali je za to potrebno imati jaku ličnu motivaciju i uložiti veliki napor, jer se zapravo razvojem mekih vještina mijenjaju obrasci ponašanja i karakterne crte ličnosti pojedinca.

Istraživanje će se sprovesti u dvije faze. U centru pažnje prve faze istraživanja nalazite se vi, studenti i od vas želimo da saznamo koje meke vještine posjedujete, da li smatrate da su meke vještine važne vašim sadašnjim i budućim poslodavcima, da li je vama važno da ove vještine usavršavate, kao i ostale teme koje se odnose na vaš stav o mekim vještinama.

U drugoj fazi istraživanja ispitujemo mišljenje o mekim veštinama poslodavaca na tržištu rada Crne Gore.

Ovo istraživanje je dio projekta kojim rukovodi tim istraživača sa Poslovne škole Univerziteta za primijenjene studije u Budimpešti, a u projektu, pored Ekonomskog fakulteta sa Univerziteta Crne Gore učestvuju i Ekonomski fakultet iz Skoplja sa Univerziteta „Ćirilo i Metodije“, Ekonomski fakultet iz Tirane sa Univerziteta iz Tirane, Filološki fakultet sa Univerziteta u Gdanjsku, Ekonomski fakultet iz Subotice sa Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet za ekonomiju i administrativne nauke sa Demokratskog univerziteta u Izmiru.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja možete da nam se obratiti na e-mail adresu: tamara.backovic@ucg.ac.me 

Broj posjeta : 329

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.