Preliminarne rang liste kandidata za upis na osnovne studije 2022/23. godine - II upisni rok

22.07.2022


Preliminarne rang liste kandidata za upis na osnovne studije 2022/23. godine - II upisni rok

Rangiranje kandidata je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Pravilnik je dostupan na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis Univerziteta Crne Gore, u skladu sa članom 15 Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom rangiranja dana 22.07.2022. godine, u periodu od 12 do14 sati, na broj telefona 020 241 450. Nakon isteka roka za prigovore biće objavljena konačna rang lista.

Upis kandidata, koji su to pravo ostvarili nakon objavljivanja konačne rang liste, će se vršiti 25, jula. 2022. godine od  09 do 13h, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  3. kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 25.07.2022. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

KOMISIJA ZA UPIS

Dokumenti

Broj posjeta : 725

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.