Korak ka uspostavljanju bilateralne saradnje sa Univerzitetom u Nikoziji
Korak ka uspostavljanju bilateralne saradnje sa Univerzitetom u Nikoziji

Rektor Univerziteta u Nikoziji, prof. dr Philippos Pouyioutas, posjetio je Ekonomski fakultet i održao sastanak sa dekanom, prof. dr Mijatom Jocovićem.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti Ekonomskog fakulteta, a posebno one koje se tiču jačanja međunarodne saradnje jedne od najstarijih visokoškolskih institucija u Crnoj Gori.

Univerzitet u Nikoziji je najveći univerzitet sa studijskim programima na engleskom jeziku u južnoj Evropi, a zaključeno je da postoji prostor za saradnju na polju razmjene iskustava koja se odnose na nastavu, naučno istraživačku djelatnost, međunarodne projekte, kao i programe razmjene studenata i profesora ove dve visokoškolske institucije.

Prezentaciju programa međunarodne saradnje na Ekonomskom fakultetu održala je prodekan za međunarodnu saradnju, doc. dr Tamara Backović, dok je o novoakreditovanom studijskom program na engleskom jeziku, MONTEB govorila rukovodilac ovog studijskog programa, prof. dr Maja Baćović. Rukovodioci Centra za razvoj karijere, Centra za međunarodnu saradnju, Centra za statističku analizu i Centra za biznis, mr Nikola Martinović, mr Sunčica Rogić, dr Bojan Pejović i mr Dragana Ćirović, upoznali su predstavnike Univerziteta u Nikoziji sa rezultatima rada i budućim aktivnostima ovih centara.

Na sastanku, na kojem su sa Univerziteta u Nikoziji prisustvovali i profesor Panajotis Angelides, prorektor za nastavu, profesor Soula Louca, rukovodilac katedre za digitalne inovacije Poslovne škole, profesor Marinos Themistocleous, prodekan Poslovne škole  kao i dr Melpo Iacovidou, rukovodilac Erasmus+ kancelarije na ovom Univerzitetu, pokazana je i dobra volja za realizaciju bilateralne saradnje između Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Nikoziji.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.