Preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija, I upisni rok, jul 2024.
Preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija, I upisni rok, jul 2024.

Rangiranje kandidata je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Pravilnik je dostupan na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis Univerziteta Crne Gore, u skladu sa članom 14 Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. 

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom rangiranja dana 02.07.2024. godine, u periodu od 10 do12 sati, na broj telefona 020 241 450 ili u kancelariji broj 012. Nakon isteka roka za prigovore biće objavljena konačna rang lista.

 

Upis kandidata, koji su to pravo ostvarili nakon objavljivanja konačne rang liste, će se vršiti 3 i 4 jula. 2024. godine od  09 do 13h, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  3. kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 4.07.2024. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

 

 

KOMISIJA ZA UPIS

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.