Ekonomski fakultet, 24.06.2019

Upis nove generacije studenata Ekonomskog fakulteta 26. i 27. junaX

Poštovani budući ekonomisti i menadžeri,

 

dokumenta za upis na Ekonomski fakultet možete predati u srijedu 26. juna i četvrtak 27. juna tekuće godine, u terminu od 08h do 14hna šalterima Studentske službe.

 

U studijskoj 2019/2020. godini indeks Ekonomskog fakulteta dobiće:

240 kandidata na akademskim studijama Ekonomije,

100 kandidata na primijenjenim studijama Menadžmenta u Podgorici,

50 kandidata na primijenjenim studijama Menadžmenta u Bijelom Polju.

 

  

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

 

Tom prilikom, potrebno je da uz prijavu dostavite i sljedeća dokumenta:

  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom; 
  • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

 II 

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u petak, 28. juna 2019. godine. Tačan termin polaganja ispita biće blagovremeno istaknut na sajtu Ekonomskog fakulteta. 

III

Kandidati koji nakon objavljivanja rang liste steknu pravo upisa na Ekonomski fakultet, dužni su da obave upis u utorak 2. i srijedu 3. jula 2019.godine u terminu od 10h do 14h na šalterima Studentske službe. Tom prilikom potrebno je dostaviti indeks, dvije fotografije i dva prijavna lista.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18) koji možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1228/objava_22464/fajlovi/Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20studiranja.pdf

Više o događajima na Ekonomskom fakultetu saznajte na našim profilima na društvenim mrežama:

www.facebook.com/ Ekonomski fakultet Podgorica-zvanična stranica

www.instagram.com / Ekonomski fakultet Podgorica  @ekof_pg

www.youtube.com / Ekonomski fakultet Podgorica

Ukoliko vam vaša prosječna ocjena prilikom upisa obezbijedi mjesto među nama, studiraćete besplatno!

Vidimo se u junu!

Dokumenti

Broj posjeta : 6433