Ekonomski fakultet, 13.03.2020

Privremene mjere za sprečavanje nastanka i širenja korona virusaX

Ministarstvo zdravlja Crne Gore, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti naredilo je preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenje u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa.
Jedna od privremenih mjera je i prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020.godine.

S tim u vezi, obavještavamo DA SE NASTAVA NA EKONOMSKOM FAKULTETU
OBUSTAVLJA, POČEV OD PONEDJELJKA 16. MARTA TEĶUĆE GODINE.


Broj posjeta : 773