Ekonomski fakultet, 18.12.2020

Obavjestenje o uplati skolarineX

Studenti koji nijesu uplatili II ratu školarine za zimski semestar studijske 2020/2021. godine, dužni su da uplatu izvrše odmah, kako bi bili u mogućnosti da polažu kolokvijume i završne ispite.

Dokaz o uplati obavezno dostaviti Studentskoj službi  ili  poslati na e-mail adresu:

studentskasluzbaef@ucg.ac.me      ili

tatjanav@ucg.ac.me

Uplatnica mora biti poslata u attach-u kao prilog,  kako bismo bili u mogućnosti da je odštampamo. U mail-u obavezno naznačiti:

  • Ime i prezime
  • Broj indeksa  i
  • Studijski program - ekonomija ili menadžment

Uredno evidentirane uplate školarine omogućiće nesmetano polaganje ispita i kolokvijuma.

Studentska služba,

18.12.2020.

Broj posjeta : 444