Prirodno-matematički fakultet, 23.03.2018

Rezultati kolokvijumaRezultati I kolokivjuma: 

1.Tamara Mitrović 15.5
2.Svetlana Radičević 14.7
3.Nikolina Rakonjac Krlović 10.5
4.Jelena Rakojević 11.5
5.Milena Marković 11.5
6.Nina Bošković 14
7.Marijana Jaramaz 12.5
8.Ida Huremović 10
9.Marina Vučinić 9
10.Mučalica Vesna 14
11.Isidora Minić 9.5
12.Milica Janjušević 13
13.Bogdan Radulović /
14.Aleksandar Mijović 5.5
15.Ana Mušikić 7
16.Mona Čičić 12
17.Ana Manović 15.5
18.Azemina Bektešević 11
19.Marija Subotić /
20.Bojana Peković /
21.Melisa Maloković /
22.Aleksa Popović /
23.Nela Kovačević 8.5
24.Sabina Đoković 13
25.Ivana Praščević 3.5
26.Jovana Vučinić 9
27.Miloš Šćepanović /
28.Vesna Joksović 12
29.Lidija Đurišić /
30.Vanja Drašković /
31.Svetlana Perović 14.8
32.Violeta Grubović /
33.Julija Šukić 7.5
34.Vanja Savičić Bulić /
35.Milica Zečević 12.6
36.Stefan Račić 14.5
37.Predrag Ralević 8
38.Marija Tomović /
39.Saša Lozo 15.1
40.Nikola Dragović 14.6
41.Marko Kovačević 10
42.Ermina Rujević 9.5

43. Nikolina Milić 6

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak nakon predavanja.