Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.11.2019

Okrugli sto - Susret studenata i frankofonih turističkih preduzećaFakultet za turizam i hotelijerstvo, u saradnji sa Agencijom frankofonih univerziteta (AUF - Agence Universitaire de la Francophonie), organizovao je 31. oktobra 2019. godine Okugli sto na temu saradnje akademske zajednice i privatnog sektora iz oblasti turizma i hotelijerstva. Osim predstavnika i studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, te predstavnika AUF-a (g-đa Liliana Lupusor i Desmons Thibaut), Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici hotela i turističkih agencija iz Crne Gore. Prisutni su upoznati sa mogućnostima saradnje Fakulteta sa hotelijerima i turističkim agencijama orientisanim ka frankofonom tržištu.

Nakon Okruglog stola, program je nastavljen kroz radionicu za studente vezanu za razvoj znanja i vještina koje omogućavaju efikasniju profesionalnu integraciju u savremenu turističku privredu.

Pored osnovnog strateškog cilja uspostavljanja dugoročne i plodne saradnje između Univerziteta Crne Gore i AUF-a, važne aktivnosti u narednom periodu obuhvatiće programe obuke i edukacije studenata i zaposlenih u domenu francuskog jezika,  analizu potreba i želja frankofonih turista, razvoj mogućnosti kooperacije sa francuskim turoperatorima i turističkom privredom, kao i aktivnosti na unaprijeđenju akademske saradnje sa privrednim sektorom.

Broj posjeta : 446