Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 12.11.2019

Radionica za studente magistrande i doktorandeX

Radionica za studente magistrande i doktorande : četvrtak  14.11. u 13h (sala 301):

U okviru projekta Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, će se 14. novembra 2019. u 13 h održati radionica čiji će fokus biti akademski integritet – za mlade istraživače, studente doktorskih i master studija, u kojima će ciljna grupa imati mogućnosti da se upozna sa osnovnim načelima akademskog integriteta uključujuci pitanja koja se odnose na antiplagijarizam.

Radionicu će voditi rukovodilac Centra za unapređenje kvaliteta UCG prof.dr Sanja Peković.

Broj posjeta : 285