Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 27.11.2019

Gostujuće predavanje - "Turističko preduzeće Lipska pećina"X

Kao nastavak saradnje sa turističkom privredom Crne Gore, a u cilju upoznavanja studenata sa posebnim oblicima turizma na našem tržištu, u ponedjeljak, 2. decembra 2019. godine, predstavniće nam se "Turističko preduzeće Lipska pećina".

O samom speleološkom objektu "Lipska pećina" i o preduzeću koje njime upravlja, govoriće g-din Tomo Knežević, direktor i g-đa Milena Raičević, direktor službe prodaje i marketinga "Turističkog preduzeća Lipska pećina".

Studenti će imati priliku da čuju na koji način se može valorizovati jedan turistički potencijal, kako raditi na njegovoj promociji i prezentaciji ali i na njegovom daljem razvoju kroz uvođenje inovacija.

Mole se svi studenti treće godine da prisustvuju predavanju, ali i studenti ostalih godina studija kojima obaveze to dozvoljavaju.

Posebno se mole studenti sa Cetnja da u svoj raspored uvrste ovo predavanje.


Gostujuće predavanje zakazano je za 10:00h, 2. decembrar 2019. godine.

Broj posjeta : 467