Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 24.04.2020

Predstavnik studenata FTH: Zajednički rad i zalaganje svakog pojedinca nakon pandemije mogu doprinijeti pozitivnim rezultatima u turizmuX

Situacija izazvana globalnom pandemijom COVID 19 je, kako nastavno osoblje, tako i studente na Fakultetu za turizam i hotelijersto Univerziteta Crne Gore natjerala na brzo reagovanje i prilogađavanje na trenutnu situaciju, sa ciljem da se zadrži dosadašnji kvalitet nastave, kaže predstavnik studenata ovog fakulteta Amar Rastoder.

"Nakon prve nedjelje koja nas je natjerala na novi, neprirodan način rada, većina profesora, saradnika uspjela je da na kvalitetan način započne prenošenje znanja, i mogu reći da se krećemo u dobrom pravcu. Tako se iz dana u dan, iz predavanja u predavanje kvalitet povećava", rekao je student.

Pored svijesti da niti jedan oblik nastave ne može potpuno nadomjestiti živu komunikaciju između profesora u studenata, student smatra da je bitno istaći činjenicu da je sada više nego ikada stavljen akcenat na indiviualni rad, samostalno ostvarivanje novih znanja i ciljeva.

ImageOsnovni izvor informacija, saopštava Amar, jeste zvanična veb stranica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, a veliku ulogu u informisanju studenata ima i mejl komunikacija između studenata predstavnika godina, smjerova, samih profesora, saradnika i uprave Fakulteta.

"Komunikacija se uglavnom odvija nesmetano i ažurno. Takođe jedan dio informisanja se vrši i putem onlajn platformi, u grupama koje su formirane sa studentima koji slušaju određeni predmet i predmetnim nastavnikom i saradnikom", dodao je student Amar.

Prema mišljenju studenata, Amar, kao najzahvalniji način održavanja nastave, navodi Zoom platformu.

"Ova platforma se u prethodnom periodu pokazala kao najpraktičnija čak i za održavanje zahtjevnih predavanja iz specifičnih predmetnih oblasti. Sama platforma nam nudi mnogo mogućnosti za kvalitetno i jednostavno održavanje nastave, kao i za samu komunikaciju između studenata, profesora i saradnika u nastavi, kako pojedinačno tako i u većim grupama".

Student Amar kaže da je samoizolacija društvena obaveza i odgovornost. "Kako bi se sačuvalo zdravlje svih ljudi za predstojeći period, period kom se, svi radujemo, kako zbog uspješnog završetka studijske godine, tako i zbog turističke sezone kojoj se većina nas, kao i ja sam nada."

"Svi znamo koliko je turizam kao privredna grana bitna za Crnu Goru. Bez obzira na sve, uvjeren sam da će sve mjere koje su blagovremeno sprovedene, zajednički rad, zalaganje svakog pojedinca nakon pandemije, doprinijeti pozitivnim rezultatima i u turizmu", rekao je Amar.

Najveći dio slobodnog vremena student poklanja svom obrazovanju, doprinosu rada Studentskog vijeća FTH i organizacionih timovima stručnih konferencija čiji je član.

Svojim kolegama upućuje sljedeće riječi: "Kao prvo pozvao bih sve kolege da se strogo pridržavaju mjera NKT-a, da paze na svoje zdravlje, kao i zdravlje ljudi kojih ih okružuju. Da ostanu pozitivni, iskoriste slobodno vrijeme na najbolji mogući način".

Medijske objave:

https://www.standard.co.me/drustvo/amar-rastoder-predstavnik-studenata-fth-zajednickim-radom-do-pozitivnih-rezultata-u-turizmu/

Broj posjeta : 371