Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti FLU-a izradili total dizajn orijentacionih sistema i grafičkih komunikacija za FDU - Cetinje

Studenti Fakulteta likovnih umjetnosti sa studijskog programa Gragički dizajn u okviru predmeta Grafičke komunikacije III uspješno su realizovali semestralni zadatak u okviru kojega su izradili total dizajn grafičkih i vizuelnih komunikacija i orijentacionih sistema za potrebe Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju.

Semestralni zadatak je rađen pod mentorstvom i koordinaciojom red. prof Ane Matić i saradnika u nastavi Maše Mušikić, i predstavljen putem online prezentacije koju su pripremili i izlagali studenti po fazama.   

Studenti koji su realizovali ovaj semestralni projekat su: Aleksandra Drecun, Miloš Nikolić, Radisav Stijović, Iva Mijanović, Simona Vujović i Dejan Ratković.

Studenti su za potrebe izrade mape orijentacionih sistema boravili na FDU – Cetinje i anketirali ispitanika u pravcu dominantnih pravaca korišćenja i označavanja prostora, kako bi na osnovu tog istraživanja izveli inicijalnu analizu koja je rezultirala premjerom svih lokacija i skiciranjem tlocrta, zatim izvršili unutrašnje i spoljašnje obilježavanje u pravcu izrade informacionih tabli i totema.

Studenti su, takođe za potrebe izrade cjelovite studije prostora i mapiranja analizirali istorijski kontekst turskog poslanstva i dizejnirali vizuelnu mapu obližnjih istorijskih objekata koji su u neposrednoj blizini fakulteta. Na ovaj način su posredstvom ovog semestralnog zadatka, takođe obradili i druge komplementarne aspekte identiteta ustanove, rješavajući piktogramima sve funckionalne cjeline fakulteta, ali  i one aspekte koji se tiču nastave kao što je raspored časova, i definisali oblike grafičkih rjeršenja za zvanične objave fakulteta.

Uz ocjenu da prezentirani radovi predstavljaju izvanredan primjer primijenjenih grafičkih komunikacija koja će za FDU imati višestruke koristi, radujemo se nastavku saradnje sa studentima i mentorima u cilju definisanja druge faze projekta, odnosno implementacije ponuđenih rješenja u realnom prostoru.

Uz zahvalnost studentima i mentorima FLU-a

DEKANAT FDU

Broj posjeta : 400