Biblioteka umjetnosti

Biblioteka umjetnosti nastala je objedinjavanjem bibliotečkih fondova tri organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore iz oblasti umjetnosti – Fakulteta likovnih umjetnosti, Fakulteta dramskih umjetnosti i Muzičke akademije.  Biblioteka je smještena u novootvorenom Univerzitetskom kompleksu umjetničkih fakulteta UCG na Cetinju. Korisnici Biblioteke su studenti, profesori, saradnici, istraživači, naučnici i administrativno osoblje pomenutih organizacionih jedinica. Osnovna djelatnost Biblioteke je: nabavka, prijem i obrada svih vrsta i oblika bibliotečke građe, usluživanje korisnika i pružanje svih vrsta informacija iz oblasti umjetnosti i srodnih oblasti. Fond...