Fakultet dramskih umjetnosti

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
304 min.kulture Min. Kulture-kreativna industrija ( Art suveniri) Jovićević Milena
ObrazovniOstalo01-01-201701-01-1970
107 FDU projekat Reprezentation of Gender FDU projekat Reprezentation of Gender Čekić Sehad
01-01-201531-12-2015
106 FDU-IPA proj. Art vison FDU-IPA proj. Art vison Čekić Sehad
01-01-201531-12-2015
103 Naziv projekta 3 UNICEF UNICEF Čekić Sehad
01-01-201531-12-2015
102 Projekta Ministarstvo kulture Projekta Ministarstvo kulture Čekić Sehad
01-01-201531-12-2015
101 Projekta Ministarstvo nauke Projekta Ministarstvo nauke Čekić Sehad
01-01-201531-12-2015