Fakultet dramskih umjetnosti

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
304 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija ( Art suveniri) min.kulture FDU01-01-2017-01-01-1970
107 Ostalo FDU projekat Reprezentation of Gender FDU projekat Reprezentation of Gender FDU01-01-2015-31-12-2015
106 Ostalo FDU-IPA proj. Art vison FDU-IPA proj. Art vison FDU01-01-2015-31-12-2015
103 Ostalo UNICEF Naziv projekta 3 UNICEF FDU01-01-2015-31-12-2015
102 Ostalo Projekta Ministarstvo kulture Projekta Ministarstvo kulture FDU01-01-2015-31-12-2015
101 Ostalo Projekta Ministarstvo nauke Projekta Ministarstvo nauke FDU01-01-2015-31-12-2015