Fakultet dramskih umjetnosti

Profesor Janko Ljumović u pilot projektu kolaborativne metode učenja pozorišne produkcije
Profesor Janko Ljumović u pilot projektu kolaborativne metode učenja pozorišne produkcije

Pilot projekat LINK istražuje nove modele učenja u obrazovnim praksama i politikama, kroz horizontalni model akademskog umrežavanja kao platforme za kolaborativno učenje. Ovaj model podstiče stvaranje mreže odsjeka akademija i fakulteta umjetnosti u regionu na kojima se izučava pozorišna produkcija, kao i saradnju kroz gostujuća predavanja, masterklasove, panel diskusije i kolektivne zadatke studenata u digitalnom okruženju.

Format platforme LINK na taj način omogućava stvaranje novih, međusobno povezanih zajednica budućih profesionalaca u polju pozorišne produkcije Zapadnog Balkana i zemalja EU, te podstiče aktivnu razmjenu i saradnju nastavnika i studenata, oblikujući regionalnu e-učionicu koja postaje tačka preplitanja nastavnih aktivnosti sa zajedničkim vrijednostima. Platforma LINK utemeljena je na principima kolaborativnog  model učenja, koji obuhvata zadatosti 4D revolucije, karakteristike generacije Z,  ali i nove društvene turbulentne okolnosti koje motivišu obrazovne institucije da svoju programe dizajniraju uz pomoć alata prilagođenih digitalnom okruženju.

Usvajanje teorijskih principa, preporuka i smjernica iz obrazovnih politika (Akcioni plan za digitalno obrazovanje 2021-2027 EAC, Obrazovanje u post-COVID svijetu, Međunarodna komisija za budućnost obrazovanja UNESCO itd.) nameće potrebu za koncipiranjem novih kolaborativnih praksi. Prethodna školska godina je ukazala na potrebu za širenjem kapaciteta u skladu sa konceptima kombinovanog učenja kroz različite postojeće ili novoosnovane kolaborativne platforme.

Dizajniranjem kolaborativnog modela zasnovanog na kreativnosti i inovaciji,  te uspostavljanju zajedničkih zadataka nastavnika i studenata, postiže se razvoj mreže koja u budućnosti može uticati na koprodukcione potencijale u regionu. LINK  kao platforma za horizontalno umrežavanje akademija i fakulteta omogućava razvoj hibridnog modela učenja koji pored tradicionalnog uključuje i potrebni zaokret u obrazovnom sistemu zasnovanom na potrebama današnjih studenata.

U pilot projektu LINK učestvuju departmani: Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, Akademije dramske umjetnosti, Zagreb i Fakulteta dramskih umjetnosti, Cetinje.

LINK u maju mesecu započinje seriju zajedničkih predavanja, na kojima će učestvovati predavači pozorišne/kazališne produkcije i studenti sva tri fakulteta koja učestvuju u programu:

7. 5.  – mr Janko Ljumović (FDU Cetinje), vanr. profesor / Repertoarske strategije - pogled spolja i iznutra

11. 5.  – dr Jovana Karaulić (FDU Beograd), asistentkinja /Digitalna transformacija pozorišnih festivala: mogućnosti i izazovi

18.5. – mr Ana Letunić (ADU Zagreb), docentica / Radionica: Kuriranje u izvedbenim umjetnostima 

Broj posjeta : 206