FDU – Cetinje sa OEBS-om realizovao projekat koji podstiče angažman incijativu i liderstvo žena
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Fakultet dramskih umjetnosti - Cetinje, Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Direktoratom za razvoj konkurentnosti pri Ministarstvu Ekonomskog razvoja u Vladi Crne Gore,  uspješno je realizovao projekat I WILL: Inspiring Women’s Initiative-taking for Lasting Leadership.

Cilj ovog projekta je bio proširenje i podrška efektivnom angažmanu žena u Crnoj Gori u preduzetničkim nastojanjima, pružajući preporuke Vladi Crne Gore za javnu komunikaciju zasnovanu na dokazima, istraživanju i strategijama koje bi mogle da izazove promjenu paradigme o rodnim stereotipima, promjenu društvenih normi i generalno utiču na posljedična ponašanja koja i dalje ograničavaju preuzimanje inicijative i liderstvo žena u crnogorskom društvu.

Ovaj projekat dio je i misije i javnih politika OSCE-a u Crnoj Gori kao i programskih inicijativa koja podržava Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje vezano za osnaživanje ženskog liderstva, odnosno istraživanja koja mogu pospješiti politike rodne ravnopravnosti u edukaciji, razvoju karijere i preduzetništvu, uzimajući u obzir javne politike, sa jedne, i postojeće prakse, sa druge strane.

U tom pravcu, Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje je producirao četiri namjenska filma koja su promovisala žensko preduzetništvo, te koja su nastala pod mentorskim rukovodstvom rediteljke i red. prof Marije Perović sa FDU - Cetinje i reditelja iz Italije Sergia Bassa koja su nastala kao sastavni dio komunikacione strategije u implementaciji „I WILL“ projekta.

Filmovi koje su snimlili studenti sa studijskog programa Film i mediji, Fakulteta dramskih umjetnosti bili su prikazivani i na značajnim festivalima u regionu kao i unutar same promotivne platforme projekta, a naslovi filmova i njihovi autori su:  

  • „Dora“ Ana Ćulum
  • „Gabi“ Dušan Vojnović
  • „Sijenka“ David Kastratović
  • „Sve ono što nisam“ Kaća Žarić

Uz zahvalnost na saradnji svim ostalim partnerima na implementaciji projekta, te posebno Ani Šebek – savjetnici u Departmanu za razvoj malih i srednjih preduzeća pri Ministarstvu Ekonomskog razvoja, Sanji Elezović – ekspertkinji za razvoj rodnih politika, vanr. prof. dr Edinu Jašaroviću i saradnicima u nastavi sa FDU-a Jeleni Đukić i Seadu Šabotiću, kao i Slavenu Živskoviću iz DeFacto agencije za istraživanje javnog mnjenja, nadamo se da će misija ovog projekta kao i prateće Istraživanje i analiza o ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori doprinijeti boljem razumijevanju i pozicioniranju žena i rodnih politika u Crnoj Gori, iskazujemo ovom prilikom neskriveno zadovoljstvo što smo učestvovali u ovom emancipujućem projektu sa renomiranom međunarodnom organiazcijom OSCE.  

DEKANAT

FDU - CetinjeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.