Fakultet dramskih umjetnosti, 23.06.2019

Izuzeci i talenti mogu upisati Fakultet dramskih umjetnosti i prije završetka srednje škole Foto: Dejan Kalezić

Prijemni ispit, kao dodatni uslov za upis na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore podrazumijeva provjere individualnih sposobnosti za stvaralaštvo u stručno-umjetničkoj oblasti, tj. provjere teoretskih i praktičnih znanja i sposobnosti.

Prodekan za nastavu Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Relja Eraković izrazio je nadu da će kandidati koji polože prijemni ispit i steknu pravo upisa na nekom od studijskih programa Fakulteta dramskih umjetnosti u studijskoj 2019/20. godini biti na svim poljima bolji od prethodnika, a neće imati, naglašava on, lak zadatak.

„Predloženi broj studenata za upis na osnovne studije za studijsku 2019/20. godinu, za akademske studijske programe Fakulteta dramskih umjetnosti je:   Gluma - 10 kandidata, Drama i pozorište - 12 kandidata, Film i mediji - 13 kandidata“, kazao je Eraković-

Pravo upisa na Fakultetu dramskih umjetnosti, dodaje on, imaju kandidati sa završenim IV-1 podnivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija, i to: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola i sve srednje stručne škole.Image

„Izuzetno, na stručno-umjetničkim studijskim programima osnovnih studija akademija umjetnosti može se upisati kandidat bez završene srednje škole, ukoliko položi prijemni ispit“, objašnjava Eraković.

Bodovanje opšteg uspjeha za upis, uspjeha na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, uspjeha iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja, uspjeha na prijemnim ispitima, diplome „Luča“ i osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na takmičenju srednjoškolca, utvrđeno je Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Univerziteta Crne Gore.

Kad je riječ o metodi nastave na Fakultetu dramskih umjetnosti, pored obaveznih predavanja, konsultacija, vježbi i terenskog rada sadrže i praktičnu nastavu, i kao sastavni vid redovne nastave, i kao zasebnu cjelinu, navodi Eraković.

Ono što inovira nastavu jesu i programi razmjene, koji omogućavaju povezivanje i otvaranje vrata prema novoj publici na prestižnim umjetničkim univerzitetima u Evropi.

 „Studenti koji su uključeni u Erasmus programe u okviru boravka slušaju predavanja i polažu ispite koji će biti priznati po povratku, te program razmjene doživljavaju kao dio svojih studija“, zaključuje Eraković.


.    

Broj posjeta : 2187