Fakultet dramskih umjetnosti, 01.04.2020

Onlajn predavanja doc. dr Edina JašarovićaX

Onlajn predavanja doc. dr Edina Jašarovića iz predmeta: Kreativne industrije II, Manadžment u kulturi II - Kompendium kulturnih politika EU, Menadžment u kulturi II i Evropske kulturne institucije i evropski programi u kulturi, dostupna su na sljedećim video snimcima:

 

Onlajn predavanje o izradi semestralnog zadatka/Elaborata iz predmeta Kreativne industrije II

 

Onlajn predavanje iz predmeta Menadžment u kulturi II - Kompendium kulturnih politika EU

 

Onlajn predavanje iz predmeta Evropski kulturni modeli, Fakultet političkih nauka, spec. studije

 

Onlajn predavanje - Evropske kulturne institucije i evropski programi u kulturi

 

Broj posjeta : 253