Fakultet dramskih umjetnosti, 10.07.2020

Elektronske prijave za II upisni rok na Fakultetu dramskih umjetnosti - 18. jula 2020. godine do 16hKonkurs za drugi upisni rok biće raspisan 17. jula 2020. godine.

Prijave na Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2020/21. godinu, u okviru drugog upisnog roka, podnosiće se isključivo elektronski, u subotu 18. jula 2020. godine do 16 časova.

U slučaju da Komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h.

Original dokumenata će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom ovjerenom od strane ovlašćenog dostavljača, zaključno sa 20. julom 2020. godine.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polagaće se 21. jula 2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknut na internet stranicama fakulteta I akademija.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslov za upis, polagaće se u periodu 21-22. jul 2020. godine prema rasporedu koji će biti istaknuti na njihovim internet stranicama.

Upis kandidata će se izvršiti zaključno sa 25. julom 2020. godine.

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili originalnu dokumentaciju, a nijesu stekli pravo na upis u prvom upisnom roku, da ne vrše preuzimanje dokumentacije ukoliko žele da u okviru drugog upisnog roka konkurišu na neki od studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore gdje je ostalo upražnjenih mjesta.

 Sve detaljnije informacije biće precizirane u tekstu Konkursa.

 

Broj posjeta : 549