Fakultet dramskih umjetnosti, 06.11.2020

Na međunarodnoj konferenciji  o budućnosti umjetničkog obrazovanja i istraživanja pred izazovima digitalnog okruženjaX

U okviru konferencije Budućnost umetničkog obrazovanja i istraživanja pred izazovima digitalnog okruženja koja se održava 5. i 6. novembra u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu, učestvuju i profesori Fakulteta dramskih umjetnosti Unverziteta Crne Gore.

U okviru panela  pod nazivom Umetnička istraživanja u izvođačkim umetnostima izlaganja će imati red. prof. Petar Pejaković sa temom "Pozorište za obrazovanje - teorija i praksa" i vanr. prof. mr Janko Ljumović, vanr. prof sa temom “Istraživanje saradničkih veza unutar izvođačkih umjetnosti - uloga producenta”, dok će u okviru panela Inovativno korišćenje tehnologija u visokom obarzovanju izlaganje imati vanr. prof. Marija Perović sa temom "Prepreke i prilagođavnja u procesima finalizacije umjetnickih projekata u digitalnom okruženju na primjeru nastave master studija Filmske režije”.

Konferencija se održava u online format preko Zoom platforme.

Više o konferenciji na linku:

https://www.arts.bg.ac.rs/konferencija-buducnost-umetnickog-obrazovanja-i-istrazivanja-pred-izazovima-digitalnog-okruzenja-5-6-novembar-2020/

Broj posjeta : 165