Fakultet dramskih umjetnosti

Obavještenje o upisu u I godinu osnovnih studija za studijsku 2021/22. g. - II UPISNI ROK –
Upis kandidata u I godinu osnovnih studija u II upisnom roku, za studijsku   2021/22. godini, obaviće se 24. jula 2021. godine, u terminu od 09:00-12:00 časova u kancelariji studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1.     INDEKS (novi – uredno popuniti prvu stranu)

2.     DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks)

3. DVA PRIJAVNA LISTA ŠV 20 (nabavljaju se u knjižari i predaju popunjeni)

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da obave upis u naznačenom terminu, u suprotnom smatraće se da su odustali od upisa.

 

 

FDU CETINJE

Broj posjeta : 94