Fakultet dramskih umjetnosti

OBAVJEŠTENJE O UPISU U STUDIJSKU 2021/22. godinu
Studenti koji su stekli pravo upisa u narednu studijsku godinu (studenti koji ne polažu ispite u avgustovskom/septembarskom ispitnom roku studijske 2020/21.) ovjeru semestra mogu izvršiti od 07-10. septembra 2021. godine u kancelariji Studentske službe u periodu od 12:00h – 14:00h časova.

Studenti su dužni dostaviti:1. Index
2. Samofinansirajući studenti: dokaz o uplati prve rate školarine
3. Obrazac za prijavu ispita (preuzima se u kancelariji studentske
službe).


Napomena: Prilikom uplate školarine obavezno unijeti svoj JSK kod i nivo
studija. Broj žiro računa Fakulteta dramskih umjetnosti 510-2212-97

Studentska služba FDU

Broj posjeta : 43