Fakultet dramskih umjetnosti, 09.07.2019

Film i mediji - Raspored prijemnog ispita - II upisni rokI DIO

Srijeda, 10. jul 2019. godine

9:00h  Test opšte kulture (60 minuta)

10:30-12:00h  Projekcija filma za analizu

12:30-14:00h  Pismena analiza nakon odgledane projekcije (90 minuta)

15:00h  Razgovor sa Komisijom

Četvrtak, 11. jul 2019. godine

II DIO

9:00h  Pisanje etide/projektnog zadatka (90 minuta)

10:30-11h Pauza

11h  Razgovor sa Komisijom

 

Broj posjeta : 234