Fakultet dramskih umjetnosti, 19.07.2019

DOPUNA OBAVJEŠTENJA U VEZI SA REGULISANJEM STATUSA STUDENTA FAKULTETA DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJEPoštovani studenti/kinje,

U cilju postupanja po dopisu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-192 od 25.06. 2019. godine, i Zaključku Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-192/1 od 08.07.2019. godine,  obavještavamo vas da će Fakultet dramskih umjetnosti aktivno i redovno sprovoditi mjere i zakonom i Statutom UCG propisane postupke za regulisanje statusa studenata.

Fakultet će u narednom periodu vršiti uvid u evidencije o izvršavanju obaveza svakog studenta i u skladu sa evidentiranim stanjem, sprovoditi postupke za regulisanje statusa studenta.

U tom smislu, posebno vam ukazujemo da će fakultet shodno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta UCG, sprovoditi postupak ispisa studenata koji nijesu izvršili svoje obaveze iz ugovora o studiranju.

U skladu sa naprijed navedenim propisima za studente koji nijesu izvršili obaveze iz ugovora o studiranju, a koje se odnose na nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisavanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovljenog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da im pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore, pokrenuće se postupak ispisa sa Fakulteta.

Studenti svih nivoa studija su u obavezi da regulišu svoj status u periodu do okončanja upisa u studijsku 2019/20. godinu.

Služba za studentska pitanja neće nakon isteka predviđenog roka za upis studijske godine vršiti naknadne upise studenata.

Ovo obavještenje se odnosi na studente osnovnih, specijalističkih i magistarskih akademskih studija.

UPRAVA FAKULTETA

 

Dokumenti

Broj posjeta : 519