Fakultet dramskih umjetnosti, 03.09.2019

Jedinstveni studentski kod (JSK) i njegova primjenaX

 

Jedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Na taj način se osigurava efikasnost i štiti privatnost studenta jer ne mora da koristi matični broj.
Jedinstveni studentski kod je jedinstven za svakog studenta i on se dostavlja samo studentu lično, čime se dodatno štiti njegova privatnost.
Student dobija jedinstveni studentski kod (JSK) prilikom zaključivanja Ugovora o studiranju. Jedinstveni studentski kod je takođe odštampan na svakom prijavnom listu. Student na zahtjev može dobiti karticu sa svojim ličnim podacima u Studentskoj službi.

Prilikom popunjavanja uplatnice, student treba da navede jedinstveni studentski kod (JSK) u polju poziv na broj odobrenja.

Studentske službe i račnovodstva organizacionih jedinica su obavezni da gore navedeno poštuju, a student da neizostavno primjenjuje.

 

Broj posjeta : 341