Fakultet dramskih umjetnosti

Obavještenje o upisu II i III godine i obnova ispita u studijskoj 2020/21. godini
Upis II i III godine, kao i obnova zaostalih ispita, obaviće se u periodu od 23-25. septembra 2020. godine, u terminima od 10:00h – 13:00h.


OBNOVA I GODINE
UPIS II GODINE


1.Studenti, koji su upisali ili obnovili I godinu studija studijske 2019/20. godine, i ostvarili najmanje 45 ECTS kredita, sa prve godine, stekli su uslov za upis II godine. Prilikom upisa godine, obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).
2.Studenti koji nijesu ostvarili 45 ECTS kredita, obnavljaju I godinu


OBNOVA II GODINE
UPIS III GODINE


1.Studenti, koji su upisali II godinu studija, studijske 2019/20. godine i ostvarili najmanje 105 ECTS kredita, sa prve dvije godine studija, stekli su uslov za upis III godine. Prilikom upisa godine, obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).
2.Studenti II godine studija koji nijesu ostvarili 105 ECTS kredita, obnavljaju II godinu.
STUDENTIMA KOJI SU ODSLUŠALI III ili IV GODINU


1.Studenti koji su 2019/20. studijske godine ODSLUŠALI III ili IV GODINU, a imaju zaostalih ispita, dužni su da prijave zaostale ispite (prijavni list se dobija u studentskoj službi) i uplate iznos koji se dobija na sledeći način:
- broj zaostalih ECTS kredita x 16.66 €
STUDENTIMA MAGISTARSKIH STUDIJA


1.Studenti magistarskih studija, kojima je do završetka studija preostala prijava i odbrana ili odbrana master rada, dužni su da izvrše ovjeru semestra i prijave magistarski rad u periodu od 23-25. septembra 2020. godine.
- Studenti koji su uplatili školarinu u iznosu od 2000 eura, shodno izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Sl. List 72/2019), ne plaćaju ponovnu prijavu ECTS kredita za magistarki rad.


- Studenti/saradnici u nastavi, koji su bili oslobođeni plaćanja školarine, plaćaju ponovnu prijavu ECTS kredita za magistarski rad.


DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS I OBNOVU GODINE


1.Indeks
2.Prijavni list (dobija se u kancelariji studentske službe)
3.Studenti koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), treba da prilože uplatnicu prve rate školarine za zimski semestar u iznosu od 250 eura. Prilikom uplate školarine, kao poziv na broj uplate obavezno unijeti JSK: JEDINSTVENI KOD STUDENTA. Broj žiro računa FDU: 510-2212-97. Odlukom Upravnog odbora UCG-a br: 02-315 od 17.09. 2020. godine odobrava se plaćanje školarine za zimski semestar u dvije rate, prva polovina iznosa se plaća pri upisu studijske godine, a druga polovina najkasnije do 20.11.2020. godine. Odluka i Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine u ratama su u prilogu. Studenti su obavezni da potpisan zahtjev i dokaze o uplati dostave studentskoj službi.
4. Osiguranje studenata u nekoj od osiguravajućih kuća (opciono)
5. Studenti su obavezni da blagovremeno regulisu svoj status u skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom o studiranju (član 145 i 146 Statuta Univerziteta Crne Gore). Rok za regulisanje statusa je zaključno sa upisom u studijsku 2020/21.godinu.
Zbog neizvršavanja obaveza student može biti ispisan sa Univerziteta.

 

Broj posjeta : 378

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.