Ekonomski fakultet, 30.06.2020

termini polaganja ispita - 30.06.2020 14:16Prvi termin za polaganje ispita je 02.07.2020. godine.

Studenti ce biti podeljeni u dve grupe i to:

I grupa-Studenti sa parnim brojem indeksa u 17:15

II grupa-Studenti sa neparnim brojem indeksa u 18:00.

 

Studenti bez indeksa ili licne karte ne mogu pristupiti ispitu.

Broj posjeta : 93